Sportske pripreme

Šahovske (sportske) pripreme škole šaha

Klub svake godine 2 puta godišnje (leti i zimi) organizuje šahovske (sportske) pripreme. Sportske pripreme su poseban vid celodnevnog organizovanog vaspitno-obrazovnog rada sa internatskim smeštajem, koji se ostvaruje van mesta stanovanja, u prirodnoj sredini, a podrazumeva i prošireno pedagoško delovanje putem aktivnosti u slobodnom vremenu. Vaspitno-obrazovni rad se povezuje sa psiho-fizičkom rekreacijom u prirodi, a realizacija nastavnih sadržaja je znatno olakšana. Cilj sportskih priprema je da se u povoljnijim klimatskim uslovima i u neposrednom dodiru sa prirodom, širim pedagoškim delovanjem, utiče na poboljšanje zdravlja, psiho-socijalnog i fizičkog razvoja dece i da se uspešnije ostvaruju šahovski zadaci u celini. Prirodna sredina sadrži brojne izvore i podsticaje za dalja saznavanja, budi radoznalost i razvija istraživački duh, što doprinosi razvoju stvaralačkih sposobnosti kao bitne komponente razvoja ličnosti deteta i bitne komponente za brže napredovanje u šahu.

Za vreme sportskih priprema, deca aktivno provode znatan deo vremena u kolektivnom životu, u intezivnijoj komunikaciji i interakciji, kako međusobnoj, tako i sa nastavnicima. To je povoljno okruženje za šire pedagoško delovanje na razvoj ličnosti sportista, posebno na njihov socio-emocionalni razvoj. Druženje, zajedničke obaveze i aktivnosti, radosti, uspesi, neuspesi, želje i doživljaji, zbližavaju sportiste i razvijaju prijateljska i druga pozitivna osećanja i stvaraju jedinstven kolektiv.Susret sa decom iz okoline, kao i decom iz drugih klubova, organizovanje zajedničkih priredbi, zatim upoznavanje sa načinom života i rada ljudi u tom kraju i njihovim običajima, stvaraju izuzetno povoljne okolnosti za bogaćenje socijalnog iskustva sportista i stvaranje novih prijateljstava, za razvijanje pozitivnog stava prema ljudima i prirodi.

Odlazak na sportske pripreme, odvajanje od porodice, navikavanje na kolektivan život u uslovima drugačijim od porodičnih, doprinosi osamostaljivanju dece, navikavanju i osposobljavanju za život i rad u promenjenim životnim uslovima, što se danas sve više zaboravlja.

Na pripremama se pored svakodnevnog predavanja igraju i kategorni turniri, cugeri, atomac… 

Deca pokazuju zrelost u oblasti osamostaljivanja (samostalnog rasuđivanja), da su svi kao jedan, pomoć prijatelju kada je to potrebno, međusobno podržavanje kako u osblasti šaha tako i u van-nastavnim aktivnostima, sloga i mir, korektno i fer ponašanje. Zatim pomoć onima koji izgube partiju, zajedničke analize, ispravljanje grešaka, radovanje pri svakoj lepoj pobedi, zajedničko pripremanje lekcija i zadatih domaćih zadataka za naredni dan i pre svega da su jaki i istrajni sportisti u pravom smislu te reči. Takav kolektiv i atmosfera koju oni prave ne može rečima da se opiše, treba je doživeti, osetiti…