Спортске припреме

Шаховске (спортске) припреме школе шаха

Клуб сваке године 2 пута годишње (лети и зими) организује шаховске (спортске) припреме. Спортске припреме су посебан вид целодневног организованог васпитно-образовног рада са интернатским смештајем, који се остварује ван места становања, у природној средини, а подразумева и проширено педагошко деловање путем активности у слободном времену. Васпитно-образовни рад се повезује са психо-физичком рекреацијом у природи, а реализација наставних садржаја је знатно олакшана. Циљ спортских припрема је да се у повољнијим климатским условима и у непосредном додиру са природом, ширим педагошким деловањем, утиче на побољшање здравља, психо-социјалног и физичког развоја деце и да се успешније остварују шаховски задаци у целини. Природна средина садржи бројне изворе и подстицаје за даља сазнавања, буди радозналост и развија истраживачки дух, што доприноси развоју стваралачких способности као битне компоненте развоја личности детета и битне компоненте за брже напредовање у шаху.

За време спортских припрема, деца активно проводе знатан део времена у колективном животу, у интезивнијој комуникацији и интеракцији, како међусобној, тако и са наставницима. То је повољно окружење за шире педагошко деловање на развој личности спортиста, посебно на њихов социо-емоционални развој. Дружење, заједничке обавезе и активности, радости, успеси, неуспеси, жеље и доживљаји, зближавају спортисте и развијају пријатељска и друга позитивна осећања и стварају јединствен колектив.Сусрет са децом из околине, као и децом из других клубова, организовање заједничких приредби, затим упознавање са начином живота и рада људи у том крају и њиховим обичајима, стварају изузетно повољне околности за богаћење социјалног искуства спортиста и стварање нових пријатељстава, за развијање позитивног става према људима и природи.

Одлазак на спортске припреме, одвајање од породице, навикавање на колективан живот у условима другачијим од породичних, доприноси осамостаљивању деце, навикавању и оспособљавању за живот и рад у промењеним животним условима, што се данас све више заборавља.

На припремама се поред свакодневног предавања играју и категорни турнири, цугери, атомац… 

Деца показују зрелост у области осамостаљивања (самосталног расуђивања), да су сви као један, помоћ пријатељу када је то потребно, међусобно подржавање како у осбласти шаха тако и у ван-наставним активностима, слога и мир, коректно и фер понашање. Затим помоћ онима који изгубе партију, заједничке анализе, исправљање грешака, радовање при свакој лепој победи, заједничко припремање лекција и задатих домаћих задатака за наредни дан и пре свега да су јаки и истрајни спортисти у правом смислу те речи. Такав колектив и атмосфера коју они праве не може речима да се опише, треба је доживети, осетити…